ذخایر ارزی ایران در حال اتمام ، فروپاشی در لحظه آخر

 

 

مهرداد شاکری

 

 

سیاست ها و بلوف های بانک مرکزی

و تزریق دلارهای بیت رهبر ایران و سپاه

هم دیگر چاره نیست

ذخایر ارزی ایران در حال ته کشیدن است

تحریم های امریکا بیشتر از آنچه تصور می رفت کارساز بوده است

نه در صندوق ذخیره ارزی پولی مانده

و نه دلارهای بیت رهبری و سپاه

همگی با هم در حال اتمام هستند

حاصل ۳۰سال رهبری آقای خامنه ای

یک مملکت ویران و پر از فقر و فلاکت است

فقر و گرانی و تورم است

باید خود را برای فروپاشی بزرگ آماده کنیم

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “ذخایر ارزی ایران در حال اتمام ، فروپاشی در لحظه آخر

Comments are closed.