ذهن هایی که صیقل می یابند …!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حبیب شاهرخى

بسیاری از مردم که ذهنیت دگم نسبت به مذهب و حکومت جمهوری اسلامی داشتند ظرف چهل سال گذشته بسیار تغییر یافته اند . بسیاری از کسانی که تصور می کردند می توان در نظام جمهوری اسلامی اصلاحاتی بوجود آورد بعد از حوادث سال ۹۶ و ۹۸ و تحرکات اخیر در زمینه انتخابات و کمبودهای فراوانی که در زمینۀ مایحتاج مردم وجود دارد نظرشان تغییر یافته است.

یک اصل در نظریه دیالکتیک داریم به نام تبدیل تغییرات کمی به تغییرات کیفی . بر اساس این اصل تغییرات در پدیده ها کم کم و به مرور بوجود می آید تا سرانجام به تغییر کیفی برسد . برای این هم مثالی ساده می زدند که آب وقتی روی آتش قرار می گیرد به مرورگرم می شود و درجه به درجه حرارتش بالا می رود تا به نقطه جوش می رسد و در نقطه جوش آب تبدیل به بخار می شود .یعنی تغییر کمی به تغییر کیفی می انجامد.

تحولات کشور در ظرف چهل و دو سال گذشته به مرور در ذهن مردم تغییرات بوجود آورده است به طوریکه دارد به نقطه جوش نزدیک می شود.
ممکن است بسیاری از مردم تفکر مذهبی داشته باشند ولی بسیار سهل گیرتر شده اند و نسبت به اینکه حکومت حتماً باید در دست مذهبیون باشد باورشان را از دست داده اند.

واقعیت این است سیاست علم است ، اقتصاد علم است ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی علم هستند . همینطور که هر پدیده علمی دارای قانونمندی است ، اداره کشور هم دارای قانونمندی است که اگر آن قانونمندی رعایت نشود به زودی اضمحلال و فلاکت امکان ظهور پیدا می کند.
امروزه این اضمحلال و فلاکت در نحوۀ اداره کشور به وضوح قابل رؤیت است و این ناشی از عدم بکاربردن اصول علمی در حکومتداری است .

اکنون قریب به اتفاق مردم به ناتوانی روحانیون و افراد ی که خود را متمسک به مذهب نشان می دهند در اداره کشور پی برده اند و خود را نیازمند به سیاستمداران ، اقتصاددانان و جامعه شناسان و… می دانند که بجای تمسک به مذهب به اصول علمی باور داشته باشند و برنامه های مدیریتی خود را براساس اصول علمی بنا نهند .تا این اتفاق نیفتد ما هر روز با معضل دیگری رو به رو خواهیم شد.

در بسیاری از کشورها خیلی از مردم گرایش مذهبی دارند ولی حکومتشان سکولار است یعنی دین در حکومت دخالت نمی کند بلکه از اصول علمی پیروی می شود و برای پیشرفت ایران هم این تنها راه است.