ذوالنور قپی آمد، جدی نگیرید!

مجتبی ذوالنور که مدت‌ها در نهادهای نظامی فعال بود و مدتی است پای او را به سیاست‌باز کردند هر چند وقت یکبار با توجه به خاستگاه سیاسی که دارد باید حرف‌هایی بزند و موضع‌گیری بکند و این چندان دور از ذهن نیست.

این فرد معمم در اظهاراتی گفته که دنبال استیضاح روحانی است؛ ادعایی طنز که واکنش‌هایی نیز در پی داشت.

این حرکت و ادعای ذوالنور در حالی مطرح می‌شود که در این مدت حتا نمایندگان گاهی توانایی به مجلس کشاندن و استیضاح یک وزیر را نداشتند چه برسد به اینکه رییس دولتی را استیضاح کنند که آیت‌الله‌خامنه‌ای حکم آن را تنفیذ و اعتبار آن حکم را مشروط کردند.

بنابراین تا زمانی که دو شرط حرکت در صراط مستقیم و انقلابی شیخ حسن از نظر آیت‌الله‌خامنه‌ای و نه امثال ذوالنور زیر پا گذاشته نشده، این حکم اعتبار دارد و استیضاح و سایر ادعاهای دهن پرکن بازی سیاسی بیش نیست که بیشتر کاربرد درون گروهی برای ذوالنور و پایداری‌چی‌ها دارد.

بنابراین زیاد قپی‌های این چنینی را جدی نگیرید زیرا امثال ذوالنور که با این ژست‌ها رای جمع کردند و نماینده شدند وقتی دست‌شان در موضوعات اصلی خالی است و کار چندانی برای مردم نکردند باید هم حرف‌های دهان پرکن بزنند که بدنه اجتماعی حامی‌شان احساس سرخوردگی نکنند و حامیان قدرقدرت و قوی شوکت‌شان ذوق کنند