رئیسی از ۲ سال پیش سفرهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده بود

✍️زهرا شجاعی

متاسفانه ابراهیم رئیسی سفرهای تبلیغاتی خود را از دو سال پیش یعنی زمانی که نیازی به سفرهای استانی و حضور در عرصه نبود، آغاز کردند.

البته طی دو سال اخیر پوشش کامل خبری این سفرها از سوی صدا و سیما را شاهد بودیم.

نکته دیگر که جای تعجب دارد است این است که آیا این عدالت است که در یک صندلی رییس یک قوه بنشیند و در یک صندلی استاد دانشگاه یا فردی با مسئولیت کمتر؟

قانونگذاران ابتدای انقلاب فکر نمی‌کردند که زمانی، رییس قوه‌ای در سر سودای ریاست قوه دیگری را داشته باشد.

قطعاً این سفرها تبلیغاتی و تخلف است و نهادهای نظارتی باید این موضوعات را بررسی کنند.

هزینه سفرهای تبلیغاتی دو ساله گذشته ابراهیم رئیسی توسط کجا تأمین می‌شود؟!