رئیس جامعه مدرسین: در ساختمان‌های چند طبقه مسکونی باید مسجد ساخته شود/ تمامی کلاس‌های مدارس در موقع اذان باید تعطیل شوند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین گفت: «ساختمان‌های چند طبقه و مجتمع‌های مسکونی می سازیم ولی برای مسجد آن فکری نکرده‌ایم؛ مجتمع هایی که ساخته می شود پیوست فرهنگی آن مسجد بوده و پیویست فرهنگی مدارس هم مسجد است و بدون پیوست فرهنگی مدارس ناقص است.


او ادامه داد که باید در مدارس زنگ نماز همانند دیگر دروس نواخته شود و این مهم از کارهای عملیاتی است که باید به آن توجه شود. نباید کلاس های درس در وقت اذان برگزار شود و باید دانش آموزان فرصتی برای تنفس معنوی داشته باشند.


به گفته او،‌ گاهی دیده می شود که سر وقت نماز ظهر و مغرب کلاس برگزار می‌شود و باید برای نماز و بیان احکام وقت مشخصی داشته باشیم. عمران واقعی مساجد در این است که تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت منحصر به افراد مسن نباشد.

✍️ دیدگاه شما 🙏