رئیس جدید سازمان توسعه تجارت هم از آستان قدس آمد؛ علیرضا پیمان پاک کیست؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعلیرضا پیمان پاک با حکم رضا فاطمی امین، به عنوان رئیس جدید سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. از زمان حضور ابراهیم رئیسی در کاخ ریاست جمهوری همه مدیران مشهد در دولت حضور پیدا کردند.

پیش از این حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت بود.. از زمان حضور ابراهیم رئیسی در کاخ ریاست جمهوری همه مدیران مشهد در دولت حضور پیدا کردند

پیمان پاک پیش‌تر مدیر عامل شرکت زنجیره تامین رضوی بود

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی:

سخنران اقتصاد مقاومتی و طرح بصیرت

در سوابق او می توان به مدیریت گروه نفت و گاز ایتان و صادر کننده میوه هم دید.