رئیس جدید سیا در دولت بایدن مرد مذاکرات پشت پرده و فردی معتدل در مقابل ایران

ویلیام برنز از سوی بایدن به عنوان رئیس CIA انتخاب شده است.

ایرانی ها وی را به عنوان مرد مذاکرات پشت پرده می شناسند.

بعد از افشا مذاکرات محرمانه وی با ولایتی در برهه ای این مسئله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

برنز فرد مورد احترامی در بدنه وزارت خارجه و دارای تعامل با گروه های مختلف در آمریکا است و به لحاظ علمی و آکادامیک نیز جایگاه خوبی دارد.

برنز را مسلط در امور روسیه و گروه های سازمان یافته در خاورمیانه می شناسند.

وی از مخالفان خروج آمریکا از برجام و همچنین از مخالفان ترور سردار قاسم سلیمانی بود.

با انتخاب برنز به در جایگاه ریاست CIA حلقه تیم خارجی و امنیت ملی دولت بایدن در راستا احیا برجام تکمیل شده و برنز نقش حیاتی در این مسئله خواهد داشت.

انتخاب برنز باید به تایید سنای آمریکا برسد.

✍️ دیدگاه شما 🙏