رئیس جمهور مخلوع تونس در بیمارستانی که تحت مداوا بود، درگذشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامزینل عابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس در بیمارستانی که تحت مداوا بود، درگذشت.

زینل عابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس در بیمارستانی که تحت مداوا بود، درگذشت.

منیر بن صالحا وکیل بن علی، طی بیانیه ای که از سایتهای اجتماعی منتشر کرد، اعلام داشت که موکلش در شهر جده عربستان سعودی، در بیمارستانی که تحت مداوا بود، درگذشته است.

بن صالحا، هفته گذشته نیز طی بیانیه ای اعلام کرده بود که بن علی به دلیل وجود مشکلات سلامتی، به بیمارستان منتقل شده است و وضعیتش خوب نیست.

بن علی که طی دوره ای، با پولشویی و دولت فشار، بسیار شناخته شده بود، هفته گذشته پس از انتقال به بیمارستان، موضوع بحث در رابطه با اینکه آیا جسد وی به تونس منتقل خواهد شد یا نه؟ شده بود.

زینل عابدین بن علی رئس جمهور مخلوع تونس که ۸۳ ساله بود، از روز ۱۴ ژانویه سال ۲۰۱۱ تا کنون در عربستان سعودی زندگی میکرد.