رئیس سازمان سینمایی از دفتر قالیباف می آید یا صداوسیما؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شنیده‌ها حاکی از این است که اسماعیلی وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی در حال آخرین جمعبندی ها برای انتخاب رئیس سازمان سینمایی است.

در میان گزینه‌های اسماعیلی برای سازمان‌ سینمایی نام‌ سید محمود رضوی که هم اکنون در دفتر رئیس مجلس‌ مشغول است همراه با جواد رمضان‌نژاد به چشم می خورد.

همچنین نام محمد خزایی که پیش از این و در ایام انتخابات تهیه کننده فیلم انتخاباتی قاضی زاده هاشمی بوده است نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های تصدی سازمان سینمایی مطرح شده است.