رئیس مجلس باید گزارش عملکرد بدهد

✍️یداله طاهرنژاد

آقای قالیباف حق دارد مانند هر شخص دیگری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شود

اما برای این امر باید تاریخچه دو مسئله را بررسی کرد که فکر می‌کنم با این کار، ایشان منطقی‌تر رفتار خواهند کرد؛

نخست بررسی تاریخچه رئیسان مجلسی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شدند

و دوم، تاریخچه و نتیجه کار شخصیت‌هایی که از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کردند.

از آقای قالیباف انتظار می‌رود گزارش عملکرد ۶ ماهه مجلس را بدهند؛

اینکه مجلس یازدهم چند سوال و استیضاح داشته؟

آمار مجلس یازدهم در حوزه مصوبات، قانون‌گذاری و نظارت چگونه بوده؟

فکر می‌کنم یکی از دلایلی که ایشان در مصاحبه تلویزیونی اخیر، به جای ارائه گزارش و پاسخگویی به مسائل دیگری پرداختند این بود که عملکرد قابل دفاعی نداشتند.

حتی نطق‌های رئیس مجلس تأثیرگذار است و پیامدهای بین‌المللی دارد

بنابراین انتظار می‌رود پخته‌تر، سنجیده‌تر و متقن‌تر سخنان خود را ایراد کنند.

این مجلس در چند ماهه فعالیت خود دو تذکر از رهبری دریافت کرده که تاکنون بی‌سابقه بوده است.

از رئیس مجلس انتظار می‌رود که بتواند فضای مجلس را کنترل کرده و در مدیریت جلسه‌ها و صحن نیز بهتر عمل کنند

که با چنین اوضاع شرم‌آوری روبه‌رو نشویم.