رئیس و نواب رئیس مجلس، درگیر فعالیتهای انتخاباتی!

شنیده ها

بسیاری از ناظرن و تحلیلگران طیف های مختلف سیاسی از مجلس به خاطر فعالیت های انتخاباتی نمایندگان به ویژه سه عضو اصلی هیات رئیسه انتقاد کرده اند.

۳ نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تمایل دارند و شاید این دوره از مجلس تنها دوره ای است که چنین شرایطی بر آن حاکم است.

این ناظرن و تحلیلگران طیف های مختلف سیاسی معتقدند فعالیت‌های انتخاباتی بر عملکرد مجلس سایه انداخته است.

قالیباف که مدت هاست سفرهایی را به استان های مختلف تحت عنوان نظارت میدانی آغاز کرده و حتی دامنه سفرهای خود را به خارج از ایران هم گسترش داده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم با شعار ایرانی پرافتخار، نگاهی نو برای ریاست جمهوری کاندیدا شده و فعالیت های خود را شروع کرده است.

خبرهای رسیده از تشدید فعالیت های انتخاباتی علی نیکزاد دیگر نائب رئیس مجلس حکایت دارد ، در این خبرها آمده است که علی نیکزاد وزیر راه احمدی نژاد فعالیت انتخاباتی اش را افزایش داده است است و به سفر های استانی مختلف می رود.