رابطه‌ی تیم بایدن-هریس با نایاک و تیم برجام‌ساز

شنیده شد است که کامالا هریس و جو بایدن ارتباطات خوبی را تیم نایاک و تریتا پارسی‌ برقرار کرده‌اند و واسطه‌های برجام سازی که در داخل ایران با تیم ظریف رابطه داشته‌اند فعال شده‌اند تا مقدمات مذاکرات بعدی را فراهم کنند و در اولین گام به دنبال یک مسیر سریع و کم واسطه در ارسال پیام و دریافت جواب از تیم ظریف در داخل ایران هستند.

هدف این گروه آن است که تا هنگامی که بایدن وارد کاخ سفید می‌شود بخش‌های مقدماتی مذاکرات و طرح کلیات آن به توافق دو طرف رسیده باشد.

از تریتا پارسی بنیانگذار موسسه ضد جنگ کوینسی به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست مدیر ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه یاد می شود.