رابط طبری مدیر عامل بانک مسکن شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمود شایان را به سمت مدیر عامل بانک مسکن منصوب کرد

پیش از این مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن بود که در فروردین ماه بدلیل ابتلا به بیماری کرونا درگذشت و در این مدت نادر قاسمی عضو هیئت مدیره، سرپرستی بانک مسکن را عهده دار بود

محمود شایان در سال ۱۳۹۲ به سمت مدیریت امور پشتیبانی بانک ملی منصوب شد و بعد از آن در سال ۱۳۹۵ به عضویت هیئت مدیره بانک ملی ایران در آمد.

آقای م ش یا «محمود شایان» همان کسی است که در فیلم دادگاه طبری از وی به عنوان متهم و رابط وی در بانک ملی نام برده شده است.