رادیکالیسم رئیسیسم / یادداشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ یاسر عرب

حامیان رئیسی، ۸ سال روحانی را دوران فلاکت، بدبختی، مصیبت و خسارت محض برساخت میکنند (بدون اشاره به ترامپ)

همان کاری که حامیان روحانی وقت روی کار آمدن با دوران احمدی نژاد کرده و تنها دستاورد او را تحویل کشور با «خزانه خالی» برساخت کردند.

این سیاق همان ‏روشی است که طرفداران احمدی نژاد با روایت دوران خاتمی کرده و همان سیاهی مطلقی است که براندازان به ۴۰ سال حکومت ج.ا نسبت میدهند!

دقیقا همان قضاوتی که نظام با تعریف دوران ستم‌شاهی به عنوان «دوران ذلت ایران» و جایگاه خاندان پهلوی در «زباله دان تاریخ» کرد.
دقیقا تعریفی که خاندان پهلوی از دوران مشروطه و‌ اواخر قاجار ارائه داد!
بگذریم …

این روش هواداران دولت رئیسی برای بقای هسته سخت و حاکمیت باز هم جواب بود اگر «دولت رئیسی»، «دولت نظام» و آخرین فرصت بقای ج.ا نبود!

حالا مشکل ما چیست؟
دلسوزی و حمایت از روحانی یا احمدی‌نژاد؟
یا دلواپسی برای نظام؟
نه..

حضرات!
این سوراخ تخریب و ظلمت نمایی همه جانبه‌ی روحانی که کف کشتی انداخته و خود را معجزه‌گر معرفی کردید (به زودی) گسترش پیدا کرده و همه با هم در یک فضای رادیکال غرق میشویم.
بدون اینکه دردهای‌ مان را در بستری صد ساله فهم کرده و به تناسب «توصیفی تاریخی» راهکار ارائه دهیم!
تمام.