راز شکسته شدن قرنطینه خامنه ای چیست ؟

مهرداد شاکری

به جرات میتوان گفت که طی یک سال گذشته
هیچکس در ایران به اندازه خامنه ای
مقررات قرنطینه خانگی را رعایت نکرد
و خود را در خانه حبس ننمود
و ارتباطش را با مردم قطع نکرد
خامنه ای در طول یک سال گذشته
بیم آن را داشت که اگر به کرونا مبتلا شود
بواسطه بیماری های زمینه ای
از پای دربیاید و به دیار دیگر رهسپار شود
رهبر ایران روز گذشته و برخلاف سنت این چند ماه
از بیت خارج شد و به برای ادای احترام
به بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدا
به حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی و گلزار شهدا رفت
خامنه ای دیروز بدون هراس از کرونا
با خیال راحت چند ساعتی را خارج از بیت رهبری گذراند
علت این فراغ بال خامنه ای به احتمال قریب به یقین
استفاده از واکسن امریکایی فایزر یا یک واکسن ایمن می باشد
خامنه ای از واکسن ایمن و اطمینان بخشی استفاده نموده
که استفاده آن را برای ۸۳ میلیون ایرانی ممنوع اعلام نموده است