راز یک خط ۸۰۰ ساله کشف شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، راز یک خط ۸۰۰ ساله کشف شد ، این دستخط خیلی بی اهمیت دیده می شد اکنون تنها سند تاریخی مراودات فرهنگی ایران و ژاپن است.

قدیمی ترین خط فارسی است سال ۱۲۱۷ میلادی توسط راهب بودایی بنام کیوسی وارد ژاپن شد.

دوستان ایرانی او در چین برایش خط یادگاری نوشته بودند آن را نگه داشت تا امروز بنام سند تاریخی در موزه کیوتو قرار گیرد.

خانم اوکادا گفت : نمی دانستم ۴ بیتی را که خوانده میشد از کیست؟

هنگام ترجمه ویس و رامین اسعد گرکانی متوجه شدم که بیت اول از ایشان است و بیت دوم از شاهنامه فردوسی است. “

اما جمله سوم حالت خط کوفی دارد و تا کنون خوانده نشده بود .

دکتر محمد عجم نویسنده کتاب نقش پارسی بر بناهای فاخر هند سه خط دیگر را خواند و راز این نوشته و نام نویسنده آن آشکار شد.

جهان خرمی با کس نماند /فلک روزی دهد روزی ستاند”. ویس
جهان یادگارست و ما رفتنی. بمردم نماند به جز مردمی. فردوسی
گر در اجلم مسامحت خواهد بود
روشن کنم این دیده به دیدار تو زود
یعنی خلیف کرد دامن کبود.
بدرود منست تو زمن بدرود .

خلیف نویسند دستخط است.

هم چنین روی یک چوب به ژاپنی نام معلم پارسی نوشته شده که مربوط به سال ۷۶۵ میلادی است.