راه اندازی کارزار حمایت از ادامه انتشار روزنامه شهروند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، با توجه به احتمال تعطیلی روزنامه شهروند کارزاری برای حمایت از ادامه انتشار این روزنامه شکل گرفته است.

خبرهایی که این روزها از درون تحریریه روزنامه شهروند منتشر شده نشان می‌دهد مسئولان سازمان هلال احمر ایران که صاحب امتیاز این روزنامه‌اند قصد دارند انتشار این روزنامه را متوقف کنند.

مدیران جدید این روزنامه اعلام کرده‌اند به دلیل سودده نبودن روزنامه، قصد دارند این روزنامه را با اخراج تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران فعال در این رسانه به صورت آنلاین منتشر کنند.

پیشتر هم مسئولان این سازمان در دوره‌ای کوتاه تلاش کردند روزنامه شهروند را را با تغییر رویکرد به نشریه‌ای غیر اجتماعی تبدیل کنند. مجموعه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که خواست مدیران سازمان هلال احمر نه فقط تغییر حالت انتشار این روزنامه از کاغذی به آنلاین که در واقع توقف فعالیت آن به عنوان یک رسانه اجتماعی تاثیرگذار دارد.

اما روزنامه شهروند در این سال‌ها که رسانه‌ها با دشواری‌ها و فشارهای مختلف مواجه‌اند، نمونه‌ای از یک رسانه تاثیرگذار بوده است. رسانه‌ای که تلاش کرده با رویکردی اجتماعی، صدای مردم باشد، صدای مردم کم‌برخوردار، زنان خشونت‌زده، مردان رنج‌کشیده، کودکان آسیب‌دیده و آدم‌های در حاشیه. توقف فعالیت این روزنامه نه فقط ضربه‌ای به جامعه مطبوعاتی کشور که ضربه‌ای به جامعه ایران است.

ما امضاء‌کنندگان این کارزار خواستار ادامه انتشار این روزنامه با استانداردهای فعلی هستیم و از مسئولان سازمان هلال احمر می‌خواهیم مانع انتشار تاثیرگذارترین روزنامه اجتماعی ایران نشوند.

https://www.karzar.net/shahrvand-newspaper