راه اندازی کمپین نجات جمهوریت توسط تعدادی از فعالان سیاسی مدنی داخل کشور

کمپین نجات جمهوریت توسط تعدادی از فعالان سیاسی اجتماعی داخل کشور راه اندازی شد ، این کمپین مورد اقبال تعدادی از کنشگران سیاسی مدنی خارج از کشور هم واقع شده و از آن حمایت کرده اند.

اعضای این کمپین با راه اندازی کانال تلگرامی با همین نام ، موارد ذیل را از اهداف اصلی خود برای راه اندازی این پویش اعلام کرده و از همه هموطنان عزیز داخل و خارج کشور برای پیوستن به آن دعوت به عمل آورده ، برای تحقق اهداف آن دست یاری به سوی همه ایرانیان دراز کرده اند .

اهداف این کمپین :

می خواهیم جمهوریت را نجات دهیم

می خواهیم این بار آخرین باری نباشد که برای انتخاب رئیس جمهور پای صندوق های رای می رویم

می خواهیم مقابل دولت در سایه بایستیم و ایران را با خرد جمعی اداره کنیم

می خواهیم به جای آن که سیستم محفلی و پنهان برای آینده کشورمان تصمیم بگیرد ، خودمان برای آینده مان تصمیم گیری کنیم

می خواهیم به جای آن که رعیت حاکمان باشیم ، حاکمان را خادم ملت کنیم

می خواهیم فکر موروثی بودن حکومت را حتی از ذهن طراحان آن پاک کنیم

می خواهیم به حاکمان و تصمیم گیران بفهمانیم مسیری را که در پیش گرفته اند منجر به نابودی ایران می شود

می خواهیم شعار فراموش شده میزان رای ملت است را دوباره به شعار و عمل واقعی حاکمیت تبدیل کنیم

می خواهیم تمام مردم و جمهور ایران احساس کنند که شهروند درجه یک هستند و حتی یک رای آنان در سرنوشت آینده شان تاثیر دارد

می خواهیم ایران عزیزمان یکپارچه بماند و با بی تدبیری حاکمان و عدم توجه‌شان به مطالبات به حق اقلیت های قومی و دینی و مذهبی ، چند تکه نشود

می خواهیم ایران و ایرانی به جایگاه شایسته خود در قله دنیا صعود کنند، جایگاهی که علی رغم شایستگی دستیابی به آن ، با سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها از مردم خوب ایران دریغ شده است

می خواهیم سیستم اداره کشورمان سیستمی افتخار آفرین و هم طراز پیشرفته ترین کشورهای دنیا باشد نه سیستمی مشابه طالبان و داعش

می خواهیم نام ایران و ایرانی تجلی مهر و محبت در سر تا سر دنیا باشد نه جنگ و خشونت

می خواهیم اجازه ندهیم با فیلتر کردن فضای مجازی و رسانه ها صدای ما را خفه کنند

می خواهیم که حکومت در مقابل مردم احساس مسوولیت کند و جوابگوی ملت باشد ، که اگر حکومت ملزم به جوابگویی در مقابل مردم باشد بسیاری از فسادها و تخلفات انجام نمی شود.

لطفا به این کمپین بپیوندید و همه هموطنان عزیز را هم تشویق به پیوستن به این کمپین نمایید ، ما برای تحقق اهداف این کمپین و نجات جمهوریت در ایران ، دست یاری خود را به سوی همه ایرانیان عزیز در سراسر دنیا دراز می کنیم.

لطفا به گروه های تلگرامی کمپین نجات جمهوریت بپیوندید :


گروه اول تلگرامی :

https://t.me/nejatejomhooriyat

گروه دوم تلگرامی :

https://t.me/nejatjomhuriat