رایزنان اقتصادی ایران به دستور ظریف از سفارتخانه‌ها فراخوانده شدند

شنیده شده بر اساس یک اقدام قابل تأمل ، وزارت خارجه به دلیل کسری بودجه و مشکلات مالی ، رایزنان اقتصادی ایران در سفارتخانه کشورهای همسایه را فراخوانی کرده است.

بر اساس این تصمیم تا اطلاع بعدی، پست اقتصادی از چارت سفارتخانه ها حذف می شود.

طی سال های اخیر کاهش پرسنل مدارس آموزش و پرورش در خارج از کشور و کم کردن از تعداد کارمندان سفارت خانه ها به دلیل کمبود بودجه و عدم امکان پرداخت حقوق آن ها ، بارها اتفاق افتاده است.

برخی از تحلیلگران معتقدند با توجه به تشدید تحریم ها و قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه اقتصادی و نیاز بیش از پیش به تحرک اقتصادی در سفارتخانه های خارج از کشور (به ویژه کشورهای همسایه)، برای افزایش صادرات غیرنفتی و حل و فصل مشکلات تجار و بازرگانان ایرانی فعال، در شرایط فعلی این اقدام نیاز به تجدید نظر دارد.