رد صلاحیت مدیران قالیبافی در انتخابات شورای شهر

شنیده ها

برخی خبرها حاکی از آن است تعداد زیادی از مدیران سابق شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف که بنا داشتند تحت عنوان مدیران جهادی با محوریت مجتبی عبدالهی وارد گود انتخابات شوراها شوند، همگی رد صلاحیت شدند.

ناصر امانی معاون سابق برنامه ریزی، هاشمی تشکری معاون سابق منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک، هادی ذاکری شهردار سابق منطقه ۱۳، جمال بافرانی شهردار سابق منطقه ۲۱، انجمنی شهردار سابق منطقه ۱۵ و…. و جمع دیگری از مدیران قالیبافی رد صلاحیت شده اند.

گفته می شود که دخالت در پرونده یاس و عیسی شریفی از یک سو و مسئله املاک نجومی از سوی دیگر دامن گیر این مدیران سابق شهری پایتخت برای انتخابات شورای ششم شده است.