رد صلاحیت های پیشا استصوابی!- آقایان چرا برای زدن رقیب اول رهبر را نشانه می گیرید؟! این تذهبون!

✍️حسین جعفری

با اعلام چهار شرط برای رد صلاحیت پیشا استصوابی و حذف اولیه کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و صرف نظر از آنکه اگر منصفانه و حقوقی به این آیین نامه یا “دستور عملیاتی” بنگریم؛ ناگزیریم اعتراف کنیم که: “از هر زاویه ای، مصوبه اخیر شورا خلاف قانون اساسی است. (ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان) اما از زاویه دیگری هم این دستور، معقول و به مصلحت نبوده و به نوعی ظلم به رهبری و مقامات عالیه کشور تلقی می شود.

افزوده ‌شدن محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری اذهان منصف را در برابر این پرسش قرار می دهد که دلیل قرار دادن این مانع چیست؟ آیا بدلیلِ افول عقل و کاسته شدن از میزان تحرک جسمی است؟ اگر چنین است چگونه دبیر شورای نگهبان با داشتن دست بالا در تصمیم گیری ها، با بیش از ۹۴ سال سن همچنان می تازد؟

اگر برای این محدودیت سنی دلیلی وجود داشته باشد، با تنقیح مناط؛ آن دلیل برای بسیاری از سمت ها و مشاغل حکومتی از جمله مقامات شورای نگهبان، خبرگان رهبری و … نیز صدق می کند!!

مطابق اصل‏ ۱۱۳؛ “پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست.‏” مگر می شود برای مقام دوم رسمی کشور سقف سنی گذاشته شود اما برای سایر مقامات محدودیت سن و محدودیت دوره تصور نشود؟! کافی است تا با ملاحظه وظائف، تکالیف و اختیارات سایر مقامات رسمی در قانون اساسی به این نتیجه برسیم که کمیت، کیفیت، گستردگی وظائف و اختیارات آنان قابل مقایسه با کمیت و کیفیت کارهای رئیس جمهور نیست.

مگر می شود برای رئیس جمهوری که بنا به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ در حد و قواره رئیس قوه قضائیه است (و نه مسئول اجرای قانون اساسی) و در واقع در حد عمله و تدارکچی دستورات صادره عمل می کند؛ سقف سنی ۷۵ سال گذاشت اما برای دیگر مقامات نه؟!

مگر می شود برای کاندیداهای ریاست جمهور تعیین سقف سنی داشت ( و حتی بدون وجود دستور عملیاتی اخیر، در سال ۹۲ هاشمی را رد صلاحیت کرد ) اما برای شورای نگهبان سقف سنی تعیین نکرد تا جناب جنتی ۹۴ ساله بر آن مدیریت کند و شروط خلاف قانون اساسی ابلاغ کند؟ یا وقتی بزرگی و خطیر بودن کار مجلس خبرگان ملاحظه می شود، تردیدی باقی نمی نماند که اگر تعیین سقف سنی برای رئیس جمهور مدلل و قابل دفاع است، بطریق اولی برای خبرگان چنین سقفی ضروری تر است. اما چرا بیش از نصف از اعضای آن بالای ۷۵ سال سن و حدود ۲۴ نفرشان بیش از ۸۰ سال و چند نفر بالای ۹۰ سال سن دارند؟!

واقع آن است که شورای نگهبان در تمام این سالها حتی با قانونگذاری مجلس در این مورد مخالفت کرده؛ چون مانع آزادی عمل دلخواهانه اش می شد و اعلام اخیر هم علت دارد نه دلیل !(همچنانکه رد صلاحیت هاشمی علت داشت نه دلیل!)

از نگاه حقوقی سن، اماره ایی قوی برای عدم‌کارایی(فکری و جسمی)نیست. همچنانکه عقلای دنیا چنین رفتار نمی کنند.(مهاتیر محمد، ناجی مالزی در ۹۳ سالگی به عنوان نخست وزیر قدرت را بدست می گیرد!) لذا در مواردی چون رهبری و ریاست جمهوری، باید فعالیت قویِ ذهن و اندیشه و تحرک مدیریتی برای اجرای برنامه ملاک باشد و صد البته تشخیص وجود آن را به مردم سپرد؛ نه اینکه قدرت تصمیم‌گیری در این مسایل را به کسانی داد که خودشان هم مصداق همان سقف سنی اند!

تردید نکنید ایجاد این نوع محدودیت های جناحی برای اخراج رقیب، علاوه بر بدبین تر شدن مردم، بهانه به بدست بدخواهانِ وابسته به اجانب می دهد تا تبلیغ کنند اگر تعیین سقف برای سن درست است؛ چرا سایر مقامات را شامل نمی شود؟ و چون پاسخ معقولی وجود ندارد از قضا سر انگبین صفرا می افزاید و اوضاع بدتر می شود.

بر خلاف بدخواهانِ وابسته به اجانب که از دستور عملیاتی تان خوشحالند (چون‌ می دانند تیری که برای زدن رقیب رها کرده اید اول از رهبری می گذرد!) اما دلسوزان به ایران، انقلاب و دین؛ معتقدند باید سن بازنشستگی سیاستمداران را مردم با انتخابشان تعیین کنند و اگر در انتخابی مردم به سیاستمداری رای نداده و رسماً اعلام کردند‌ که به فلانی رای می دهند تا مثلاً مصباح، یزدی و جنتی رای نیاورد، باید بنا فرمایش امام نظر مردم مطاع باشد نه اینکه با روشی دیگر رقبا را از میدان به در کنند!

آقایان شورای نگهبان!! بدانید با تیری که برای زدن رقبا رها کرده اید قبل از اینکه به رقیب اصابت کند، قلب مقامات را مورد هدف قرار داده اید! اگر معتقد به رهبری هستید؛ لطفاً رهبری را زخمی و تضعیف نکنید!