رزمایش پیامبر اعظم ۱۵،خط و نشان سپاه برای بایدن

مهرداد شاکری


انجام رزمایش پیامبر اعظم ۱۵
در کویر مرکزی ایران
توسط هوافضای سپاه پاسداران
با شلیک ده ها موشک بالستیک هدایت شونده
و پهبادهای انتحاری
تنها ۶ روز مانده به شروع ریاست جمهوری جوبایدن
قطعا خط و نشان کشیدن حاکمان ایران
و در راس آن سپاه
برای بایدن و کشورهای اروپایی و منطقه ای می باشد
این رزمایش عزم ایران را
برای مقابله با این کشورها ثابت می کند
و دست این کشورها را برای برجام موشکی می بندد
البته باید منتظر ماند و دید
که آیا دنیای پس از ترامپ
باز هم به حاکمان ایران باج می دهد یا نه