رزمایش چین در مجاورت جزیره تایوان

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممنطقه رزمایش در شمال جزیره تایوان واقع شده و منطقه رزمایش در دریای چین جنوبی نیز در غرب این جزیره قرار گرفته است.

چین تمرینات نظامی را در شرق چین و در دریای چین جنوبی آغاز کرد.

این رزمایش در دریای چین شرقی از شب گذشته آغاز شده و تا اول اوت ادامه خواهد یافت.

همچنین تمرین در دریای جنوبی چین نیز از اواخر شب گذشته آغاز شده و تا صبح روز 2 اوت ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این، ورود به مناطق مذکور ممنوع اعلام شده است.

منطقه رزمایش در دریای چین شرقی در شمال جزیره تایوان واقع شده و منطقه رزمایش در دریای چین جنوبی نیز در غرب این جزیره قرار گرفته است.