رزمایش ” گرگ دریا – ۲۰۱۹ ” آغاز شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرزمایش ” گرگ دریا – ۲۰۱۹ ” بزرگترین رزمایش طرحریزی شده تاریخ جمهوریت در سه دریای مدیترانه شرق، اژه و دریای سیاه که آناتولی را از سه طرف احاطه کرده اند، آغاز شد

رزمایش ” گرگ دریا – ۲۰۱۹ ” بزرگترین رزمایش طرحریزی شده تاریخ جمهوریت در سه دریای مدیترانه شرق، اژه و دریای سیاه که آناتولی را از سه طرف احاطه کرده اند، با شرکت ۱۳۱ فروند کشتی، ۵۷ فروند هواپیما و ۳۳ فروند هلی کوپتر آغاز شد.

این رزمایش که در چهارچوب برنامه رزمایش های سالانه ستادکل نیروهای مسلح ترکیه و با طرحریزی نیروی دریایی و اداره کرد فرماندهی جنگ دریایی ترتیب یافته است، برای اولین بار بطور همزمان در سه دریای مدیترانه شرق، اژه و دریای سیاه اجرا می شود.

نیروی دریایی ترکیه که آموزشهای آمادگی برای عملیات را با رزمایش وطن آبی – ۲۰۱۹ به پایان برده است، در مقابل بحران و تنش های جدی، با استناد به سناریوهای جنگی رزمایش مذکور را در سطح استراتژیک و اپراتیو اجرا می کند.

بخش مدیترانه شرقی این رزمایش با اشتراک گسترده کشتی، هواپیمای پاسگاه دریایی و هلی کوپترهای دریایی که در پیشرفته ترین نیروهای دریایی جهان بندرت دیده می شوند، اجرا می گردد.