رسانه های سپاه و پوشش اخبار فلسطین

محمدهادی بازیاری

کافی ست کمی در کانال های خبری وابسته به سپاه در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی جستجو کنید
قطعا متعجب خواهید شد ، به نظر می رسد این رسانه ها ایرانی بودن خود را فراموش کرده اند
و به جای انعکاس مشکلات متعدد مردم و پرداختن به معضلات کشور
تمام قد در خدمت حزب الله و نیروهای مقاوت فلسطین هستند
و با آب تاب و رنگ و لعاب دادن اخبار درگیری ها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را منعکس می کنند
و به خیال خود میخواهند صدای مردم مظلوم فلسطین و یا به تعبیر خودشان صدای مقاومت باشند
غافل از آنکه فعلا در هیچ کجای دنیا مردمی مظلوم تر و ستم دیده تر از مردم ایران وجود ندارد
و بیان دردها و مشکلات مردم ایران با هدف بهبود شرایط
و پاک شدن چهره کشور از دزدها و مفاسد و اختلاس گران و جنایتکاران نظامی
در حال حاضر از اوجب واجبات است