رسانه ها و فعالان نگران هستند که به تیر غیب گرفتار شوند‌!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – عمادالدین باقى

بحران آب یک بحران جهانی است و چندسال است که در کتاب ها و نشریات در جهان از جنگ آینده بر سر آب می گویند. اگر به این مسئله، ناکارآمدی و بی کفایتی هم افزوده شود تبدیل به فاجعه می شود چنانکه در خوزستان به اینسو رفت.

اما این بی کفایتی هم عللی دارد. بحران هورالعظیم، دریاچه ارومیه، ریزگردهای خوزستان و بی آبی خانمان‌سوز آن، بعضی سیل ها و بیماری های مرگبار به خاطر این که فعالیت های محیط زیستی را امنیتی و پر هزینه کرده اند همیشه ممکن است تکرار شود چون راه پیشگیری بسته است.

نمونه اش یک معضل محیط زیستی بیش از ده میلیون تن پسماند روی در زنجان است که می تواند مانند چرنوبیل خطرناک باشد اما با وجود اینکه مطلقا سیاسی نیست و فقط محیط زیستی است

نه رسانه‌ها و نه فعالان مدنی جرأت ورود به آن را ندارند و نگران هستند که به تیر غیب گرفتار شوند‌.