رسایی، کوچک‌زاده و بذرپاش صحنه گردانان پایداری شده‌اند / خیز پایداری برای شهرداری تهران

شنیده ها

در حالی‌که اصولگرایان در تلاش هستند با مدل شورای ائتلاف و محوریت چمران – سروری فهرست واحدی را برای انتخابات شورای شهر تهران ارائه کنند؛ به نظر می رسد جبهه پایداری که نتوانسته نامزدهایش را به ائتلاف تحمیل کند، در تلاش است تا با برهم زدن این فرایند لیست مستقلی برای شورای شهر منتشر کند.

این مجموعه در تلاش است تا با محوریت کوچک‌زاده و حمایت رسایی با معرفی مهرداد بذرپاش به عنوان شهردار لیستی از اعضای جبهه پایداری را روانه انتخابات شوراها کند.

در جلسات این جبهه حتی مدیران بخش های مختلف شهرداری از جمله رسانه های شهری تعیین شده اند!

همچنین اخبار متعدد حکایت از آن دارد مجموعه پایداری فشار بسیاری به مجموعه آقای رییسی برای برهم زدن ائتلاف تهران و ارائه لیست مستقل وارد کرده اند.