رستم‌قاسمی از دولت رئیسی خط خورد؟!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

رستم‌قاسمی از سردارهای اقتصادی سپاه که جایگاه چندانی در میان کاندیداها نداشت پس از اعلام نامزدی ناگهان به نفع رئیسی کنار رفت.

پس از انتخابات ریاست جمهوری ،اطرافیان رستم قاسمی برای او شروع به تبلیغ گسترده و پرهزینه به امید جانمایی در کابینه دولت جدید کردند.

ولی او به تازگی توئیتی زده و در لفافه از به حاشیه رفتن سخن می‌گوید.