رسولی: شهرداری دوران قالیباف با بنیاد سپاه فاینانس ۲۹ هزار میلیاردی امضاء کرده بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ شهرداری دوران قالیباف با بنیاد تعاون سپاه رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان فاینانس ۲با همکاری معاون وی بدون اجازه امضا کرده است. یکی از اقدام‌های ما در این دوره ایجاد اساسنامه تیپ و آیین‌نامه معاملات مالی بود که در زمان شکل‌گیری فاینانس آیین‌نامه معاملاتی وجود نداشت و شهردار وقت با هماهنگی رئیس شورای وقت آیین‌نامه‌ای را ایجاد کرده بود و براساس همان آیین‌نامه معامله انجام شد.

سیدحسن رسولی- نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نوشت:

اعضای شورای پنجم از روز نخست قسم یاد کردند از حقوق عامه شهر و شهروندان صیانت کنند. در همین راستا بود که اقدامات متعددی ازجمله شفافیت و نظام‌مند کردن امور مالی در دستور کار قرار گرفت. در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گزارشی توسط سیدمحمود میرلوحی به صحن ارائه شد. این گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت و بنیاد تعاون سپاه بود که قبل از هر چیز از این عضو شورای شهر و همه کسانی که در تهیه این گزارش تلاش کردند و زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم. این گزارشی که به مردم و شهروندان تهران تقدیم شد یکی از عملکردهایی است که در راستای عمل به وظیفه انجام دادیم. همچنین به نمایندگی از مردم تهران از همکاران در شورای شهر که نه به‌دلیل اتهامات مالی و اخلاقی بلکه به‌دلیل چنین اقداماتی در جهت صیانت از حقوق مردم توسط هیأت نظارت به جای تقدیر و سپاس، رد صلاحیت شدند، عذرخواهی می‌کنم.

براساس گزارش ارائه شده فاینانس‌های متعددی در دوره مدیریت گذشته مهر محرمانه خورده بود و حتی یک صفحه و یک جمله درباره ضمانت نامه در این قراردادها درج نشده بود درحالی‌که قانون نحوه برگزاری مناقصه و مزایده برای هر شرکت، یک سپرده و ضمانت نامه، برای پیش پرداخت ضمانت شده از سوی ذیحساب و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات نیاز دارد. نکات متعددی در این گزارش وجود دارد که یک مورد آن تخلف ۱۲۹ هزار میلیاردی است، این تخلف ناشی از هرج و مرج موجود در سازمان معاملاتی آن زمان مدیریت شهر است. همچنین در آن دوره، شهرداری با بنیاد تعاون سپاه رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان فاینانس ۲با همکاری معاون وی بدون اجازه امضا کرده است. یکی از اقدام‌های ما در این دوره ایجاد اساسنامه تیپ و آیین‌نامه معاملات مالی بود که در زمان شکل‌گیری فاینانس آیین‌نامه معاملاتی وجود نداشت و شهردار وقت با هماهنگی رئیس شورای وقت آیین‌نامه‌ای را ایجاد کرده بود و براساس همان آیین‌نامه معامله انجام شد. از دیگر اقدامات شورای پنجم پاکسازی و منظم‌سازی‌ معاملات است و حدود ۴ سال زحمات زیادی کشیده شد تا از طریق تحقیق، تفحص و نظام‌مند کردن حسابرسان به شهروندان گزارشی شفاف ارائه شود.

در این دوره مدیریت شهری نظام‌مند و کنترل کردن امور مالی توسط ذیحسابان و حسابرسان مستقل انجام شد و باید به این نکته تأکید کنم که در دوره قبل مدیریت شهری هیچ‌کدام از این اقدام‌ها انجام نمی‌شد و امروز حسابرسان باید دارای درجه یک و دارای تأییدیه از سوی سازمان بورس باشند و طرف حساب آنها نیز شورای شهر تهران است. در این دوره تلاش شد علاوه بر مبارزه با مفسدین، اموال شهرداری که مربوط و متعلق به مردم است شفاف شود. امیدوارم راهبرد سالم‌سازی‌ و آفت زدایی انتخاباتی از شهرداری و برقراری انضباط مالی که در دوره پنجم پس از ۱۴ سال پایه ریزی شد در آینده نیز با حضور نمایندگانی پاکدست، شجاع، نترس و متخصص ادامه یابد.