رسول طالب مقدم, فعال کارگری به تحمل حبس, شلاق, تبعید و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی روزهای گذشته, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست ایمان افشاری, رسول طالب مقدم, راننده اتوبوس بی آر تی شرکت واحد و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را از بابت اتهامات سیاسی به تحمل حبس, شلاق, تبعید و محرومیت از فعالیتها و خدمات اجتماعی و شهروندی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانی تهران و حومه, رسول طالب مقدم, فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به منظقه آفرایز از توابع شهرستان سده و اقع در خراسان جنوبی و همچنین ۲ سال محرومیت استفاده از تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در احزاب و دسته جات و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

با توجه به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, رسول طالب مقدم, فعال کارگری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به آفرایز از توابع شهرستان سده واقع در استان خراسان جنوبی, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال محرومیت استفاده از تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در احزاب و دسته جات و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم  و حکم صادره به وکیل مدافع این فعال کارگری ابلاغ شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رسول طالب مقدم, فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ایمان افشاری” برگزار شده بود.