“رسیدن به الباب کافی نیست به سوی منبج حرکت خواهیم کرد”

نگام ، بین الملل _ رئیس جمهور ترکیه: “هیچ قدرتی نمی تواند ملتی را که از مرگ نمی هراسد، از حرکت بازدارد.”

به گزارش ت ر ت فارسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: “در حال حاضر به الباب رسیده ایم. الباب را از غرب نیز محاصره کردیم. این کافی نیست. از آنجا به سوی منبج حرکت خواهیم کرد.”

رئیس جمهور ترکیه، طی سخنانی در کنفرانس “مفهوم جدید امنیت در ترکیه” که از سوی آکامی پلیس در مرکز فرهنگی و کنگره ملت بئش تپه ترتیب می یابد، اظهار داشت: “ما دولت قبیله ای نیستیم. ما سنت دولتی که تمدن های متعددی تاسیس کرده هستیم. ما پر افتخار هستیم. ولی برخی غافلین که چنین تصور می کنند که از منوسبیت این سنت هستند، ۱۵ جولای را آفریدند. تاوان آن را پس دادند و خواهند داد. اگر هنوز هم کسانی در این غفلت باشند، به نظر من باید فورا به خود امده و از راه اشتباهی که پیش رو دارند بازگردند.”

اردوغان افزود: “هدف اصلی پ ک ک، فتو، داعش و دیگر سازمان های تروریستی، جدا کردن ما از از تابلوی اصلی و حبس ما در درون خود است.”

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه تمامی نیروهای امنیتی و ملت به مبارزه با تروریزم در سراسر کشور ادامه می دهند گفت: “آیا می دانید که این چه چیزی در پی خواهد داشت؟ اعتماد به نفس انسانها در منطقه افزایش خواهد یافت. به عقیده من روزی خواهد رسید که کسی در جنوب شرق و شرق کشور کرکره مغاز ه ها را پایین نخواهد کشید و سبب بسته شدن مغازه ها و توقف کسب و کار نخواهد شد. زیرا در این صورت نیز تاوان سنگینی پس خواهند داد.”

اردوغان ضمن اشاره به اینکه “ما مصمم به پیش بردن گام به گام ترکیه هستیم” اظهار داشت: “اگر مجبور به دست و پنجه نرم کردن با سازمان های تروریستی، اقدام به کودتا، حملات اقتصادی و تله های سیاسی و دیپلماتیک هم که باشیم، باز هم به پیشروی ادامه خواهیم داد. به این مبارزه که به همراه ملتمان ادامه می دهیم، با هدف انتقال ترکیه ای بزرگ و قدرتمند به نسل های آینده، در صورت لزوم به بهای جانمان ادامه خواهیم داد. ۱۵ جولای قاطعیت ملتمان در این خصوص را نشان داد. هیچ قدرتی نمی تواند ملتی را که از مرگ نمی هراسد، از حرکت بازدارد.”