رشد ۴۰۰ درصدی فروش اعضا بدن

مهرداد شاکری

با چند تن از دوستان که فعال اجتماعی هستند صحبت کردم و حرفهای تلخ بسیاری از وضعیت مردم به گوشم رسید
یکی از دوستان میگفت در همین ۶ ماه گذشته تبلیغات فروش اعضا بدن در کشور رشد چندین برابری داشته و در بعضی از نقاط ۴۰۰ درصد افزایش داشته است
فروش اعضا بدن بخاطر فقر و نداری چند سالیست که رونق گرفته و با افزایش فشارهای اقتصادی مردم ترجیح می دهند با فروش قسمتی از بدن خود پولی به دست بیاورند و شکم خود و خانواده را سیر کنند