رفاه از دست رفته خانوار در دهه ۹۰ / کاهش ۲۰ درصدی سرانه مصرف حقیقی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بر اساس آخرین آمار رسمی، سرانه مصرف حقیقی بر اساس سال پایه ۹۰ در سال گذشته با کاهش ۱.۷۳ درصدی به ۲ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان رسیده‌است.

طی سه سال گذشته با تشدید التهابات اقتصادی و پشت سر گذاشتن دو شوک تورمی ۵۰ درصدی، سرانه مصرف حقیقی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته‌است.

سرانه مصرف حقیقی شاخصی از رفاه جامعه محسوب می‌شود که روند آن طی یک دهه گذشته حکایت از شرایط سخت معیشتی خانوارها دارد.

طی یک دهه گذشته سرانه مصرف حقیقی کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده‌است.