رفتار رئیس جمهور درباره وعده گشایش اقتصادی غیر متعارف است/ پیش فروش نفت به مردم گشایش ایجاد نمی‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، عضو اتاق بازرگانی می گوید : این رفتارهای رئیس جمهور درباره وعده گشایش اقتصادی، غیرمتعارف است. اگر برنامه‌ای دارند، شفاف می‌گویند، نه اینکه وعده دهند که یک هفته دیگر درباره آن صحبت می‌کنیم. این نشان‌دهنده بی‌نظمی است.

دولت قصد دارد نفت را پیش‌فروش کند و تحویل آن دو سال آینده است. اگر نفت دو سال آینده با قیمت بالاتر فروش رود، پولش متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت کرده باشد، پول نفت به خریدار اوراق بازگردانده خواهد شد. به این ترتیب به نحوی می‌خواهند نقدینگی را از میان مردم خارج کنند.

چنین رفتارهایی گشایش ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که تولید رونق نیابد که اشتغال ایجاد شود، صادرات انجام شود و ارز به کشور بازگردد، رونقی نخواهیم داشت؛ تولید، تورم را کنترل می‌کند. برای تولید به سرمایه نیاز است. حالا اگر استقراض کنیم یا پول از صندوق توسعه بگیریم، اگر این پول نقشی در تولید نداشته باشد، گشایشی ایجاد نمی‌شود. اگر پول اوراق قرضه ملی را خرج بودجه دولتی بکنیم، تورم هم ایجاد می‌شود.