رفتار شما الگوى جامعه است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، از چند روز پیش تصویر جمعى از هنرمندان مشهور کشورى بدون رعایت شیوه‌نامه‌هاى بهداشتى و زدن ماسک در فضاى مجازى دست به دست می‌شود.

صفدر دوام در ادامه نوشت :

نشان فرهنگى، هنرى و ادبى هر شخصیتى بارز بودن رفتار، گفتار و پندار است؛ یعنى، وقتى یک هنرمند که توانسته در یک رشته هنرى محبوبیت اهل جامعه را با خود داشته باشد، هر گونه رفتارش مورد ارزیابى قرار می‌گیرد و نیز الگوى برخى افراد جامعه می‌شود.

حالا این الگوبردارى از نوع پوشیدن لباس را شامل می‌شود تا دیگر موارد که شاید برخى هم با فرهنگ اجتماعى سازگار نباشد.

این روزها که بیشتر اهالى رسانه اعم از شهروندان فعال در فضاى مجازى و همچنین اصحاب رسانه شناسنامه‌دار تمام دغدغه‌شان ترویج فرهنگ مقابله با ویروس کووید-١٩ موسوم به کرونا است؛ ناگهان افرادى که در تبلیغ و ترویج زوایاى مختلف زندگى روزمره‌مان در رسانه‌هاى فراگیر جایگاه ویژه‌اى دارند، بدون ماسک و رعایت فاصله‌هاى فیزیکى در محفل جشن حافظ عکس گرفته‌اند و در پى آن، چانه‌زنى‌هاى متفاوت برخى منتقدان دستورهاى ستاد ملّى کرونا در شبکه‌هاى مجازى آغاز شده است…

اکنون که نزدیک به پنج ماه تمام از سال١٣٩٩ خورشیدى می‌گذرد، در شهر شیراز ده‌ها نشست علمى و فرهنگى از یادروز سعدى گرفته تا سلسله‌نشست‌هاى هنرى دیگر به دلیل جلوگیرى از شیوع کرونا عطاى برپایى بر لقاى آن ترجیح داده شده است؛ نه‌تنها در این شهر، بلکه در سراسر کشور!

چه مى شود جمعى هنرمند که البته الگوى برخى افراد جامعه هم محسوب می‌شوند، با بیانیه‌اى و با تبیین اهمیت پیشگیرى از این بیمارى و رعایت حال کادر درمان اینگونه نشست‌هاى غیرضرورى را مجازى برگزار کنند؟

و این نکته را بنویسم که در این ایام گرم تابستان بسیارى از کارگران و پاکبانان زحمتکش شهردارى را دیده‌ام که با حقوق ناچیز خود ماسک و دستکش را مهیا کرده‌اند تا به سلامت فردى و اجتماعى احترام گذارند…