رقابت نامزدها برای بالا کشیدن یارانه‌ها!

شنیده ها

روز‌های ابتدایی تبلیغات انتخاباتی، برخی نامزد‌ها در شعار‌های خود که قاعدتاً متأثر از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، با وعده گشایش‌های اقتصادی آغاز کردند.

یکی گفت: یارانه را ده برابر می‌کند و مبنای علمی برای آن آورد، دیگری در مقام نقد برآمد و آن را پوپولیستی خواند که با توجه به منابع دولت شدنی نیست. نامزد دیگری وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی داد و یکی دیگر وعده تک رقمی شدن نرخ تورم داد.

کسان دیگری به مال‌باختگان بورس امیدواری دادند و نامزد‌های دیگری هم هستند که محتاطانه با اعداد و ارقام برخورد می‌کنند و ترجیح می‌دهند حل مشکلات اقتصادی را با اصلاح ساختار‌های فسادزا که ریشه در دستگاه‌های اجرایی دارد، جست‌وجو می‌کنند.

نکته طنز ماجرا، اما جایی است که منتقدان دیروز افزایش یارانه‌ها اکنون که روز هفتم تبلیغات سپری شده، وعده یارانه یک میلیونی می‌دهند!