رنج خونین کولبران زیر بار کالای چینی وتایوانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کولبری دیگر بر خاک افتاد و خونابه وجودش کوه های سترگ غم وبی توجهی تاریخی را رنگین کرد. این درد در لابلای زر ورق هیچ تئوری وسیاست تجاری قابل پنهان کردن نیست وبار سنگین کولبر با برخورد امنیتی سبک نخواهد شد.

جواد رحیم پور در ادامه نوشت :

چند استان غربی کشور درگیر مساله کولبری هستند ودر فقدان سهم مولد از اقتصاد ملی راه سخت تجارت غیر رسمی وفاقد امکانات را برگزیده اند.

البته کولبری در مناطق دیگر هم با عناوین مختلف رواج دارد ودر استان های جنوبی در قالب «ته لنجی» ودر استان سیستان وبلوچستان به عنوان «بدوک» قابل مشاهده است، هر چند با دیوار کشی مرزی درسیستان و بلوچستان بخش مهم این فعالیت ها از بین رفت ولی قاچاق دام وسوخت تا حدی هنوز وجود دارد اما کاهش جدی پیدا کرده است.

سهم عمده بار کولبران بار کالاهای چینی یا آسیای جنوب شرقی همچون تایوان، تایلند و.. است. درواقع همان چینی هایی که حاکمیت آنها راطرف استراتژیک و راهبردی خود می داند وبه دنبال قرارداد۲۵ ساله با آنهاست دیگر کشور‌های شرق آسیا بارشان را بر دوش کولبران می گذارند تا سود تجارت غیر رسمی نیز بی بهره نمانند.

این کالاها دقیقا از داخل ایران عبور می کنند ودر اقلیم تخلیه می شوند واز طریق کولبران وارد ایران می شوند.
تجارت غیر شفاف عامل کولبری است. کولبر خود از چین یا تایوان و… کالا سفارش نمی دهد. هر کس می خواهد این نوع تجارت را محدود کند باید در گام اول به چینی ها وبعد به سایر کشورهاخطار دهد.

نمی شود برای حفظ رابطه بت چین واحیانا دولت اقلیم ،در دل کوه، کولبر را هدف قرار داد ویا زندانی کرد. هرچند ایران در مسیر توسعه قرار ندارد اما استان های مرزی غرب کشور از فرایند رشد هم کلا بازمانده اند و کولبری که خدمت تعریف نشده ای در اقتصاد است، متاسفانه تنها روزنه اشتغال بسیاری از هموطنان کرد شده است.

رنج خونین کولبران زیر بار کالای چینی رقم می خورد، اما این درد همچنان در برنامه ریزی زیر شعارهای به ظاهر حفظ تولیدات داخلی ،جز به راه حل امنیتی، ختم نشده است و راه حل بازارچه های مرزی در برابر این همه تقاضا برای تجارت خرد کافی نیست هرچند برخی بازارچه ها نیز همچنان مشکلاتی نظیر رسمیت دو طرفه دارند.

به طور اصولی باید بخشی از تجارت رسمی در اختیار مناطق غربی قرار گیرد وبا ایجاد بنادر خشک، این تجارت شکل حرفه ای وغیر امنیتی به خود گیرد.