رنگ و طراوت در شهر گل ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام،  شهرستان محلات بزرگترین شهرستان کشور از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گل و گیاه زینتی است. ۱۸ درصد از سطح زیر کشت گلخانه ای، ۱۲درصد از تولید گل شاخه بریده، ۸۰ درصد تولید گل های فصلی نشائی ۲۱ درصد از تولید درخت و درختچه های زینتی و ۱۴ درصد از گیاهان آپارتمانی کشور در محلات تولید می شود. تولید ۳۵۰ گونه مختلف گیاهان زینتی، آپارتمانی و فضای سبز، محلات را به یکی از قطب های پرورش و تجارت گل و گیاه تبدیل کرده است.

رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران
رنگ و طراوت در شهر گل ایران