رهبری که می خواهد جذاب باشد

راه سبز امید –

۱- امریکا مثل گربه معروف داستان تام و جری باز هم شکست خواهد خورد. خرداد ۹۷

۲- ایستادگی ملت ایران مقابل امریکا حقیقتی جذاب برای دنیا است. دی ۹۸

رهبر ایران به ازای قمار بر سر نابودی ملت و کشورش می خواهد همچون سلبریتیها شخصیتی جذاب برای مردم دنیا باشد و نقش یک رهبر انقلابی و قهرمان شکست ناپدیر را بازی کند.

برای او جذاببت دارد که نقش یک موش کوچک را بازی کند که در مقابل یک گربه بزرگ مثل امریکا ایستاده و او را آزار و اذیت می کند و به ستوه می آورد.

گویا او در فضای دهه ۶۰ و ۷۰ گیر کرده و می خواهد نقش عبدالناصر و قذافی را بازی کند.
روزی این دو رهبر عرب برای انقلابیون منطقه و از جمله ایرانیها چهره ایی جذاب و کاریزماتیک و محبوب داشتند. رهبر ایران هم فکر می کند او در بین اعراب چنین جایگاهی دارد.
در حالیکه دوره انقلاب و انقلابیگری و ضدیت با امریکا و امپریالیسم و دشمنی با اسراییل تمام شده و اکثریت اعراب دشمن ایران شیعی هستند و ایران را خطری بزرگتر از اسرائیل برای امنیت و استقلال و وحدت و موجودیت خود می دانند.
افسانه عبدالناصر با شکست مفتضحانه او در جنگ ۱۹۶۷ در برابر اسراییل در هم پیچیده شد و او استعفا کرد و افسانه قدافی هم با حمله هوایی امریکا به خانه او و تغییر مشی ضد امریکایی او در دهه هشتاد و افسانه رهبر انقلابی ایران هم با حمله موشکی او به هواپیمای مسافری و کشتن شهروندان خودش در هم پیچیده شد.

شعارهای پوچ انقلابیگری و امریکا ستیزی و اسراییل ستیزی دیگر در هیچ کجای جهان مشتری ندارد چون برای هیچکس جذابیت ندارد . نه مردم ایران نه ملتها و دولتهای عرب و نه مردم خاورمیانه. مگر برای انهایی که از زمان عقب افتاده و در زوایای تاریخ گیر کرده و دچار بیماری توهم و نگاه به شرق اند همان شرقی که خود نگاه به غرب دارد.
داستان کارتنی تام و جری فقط برای کودکان جذابیت دارد نه برای ملتی که چهل سال است چوب اشتباه خودش در برپایی یک انقلاب اشتباهی را می خورد.