رهبر انقلاب بفرمایند من شهروند بی‌بصیرت به چه کسی رأی بدهم تا …!؟

✍️علی اکبر رضادوست

⁦⁩ رهبر انقلاب صراحتا بفرمایند من شهروند بی‌بصیرت به چه کسی رأی بدهم تا اوضاع معیشتی و حقوق اساسی‌ام بهبود یابد و سرکوفت نشنوم؟

۱- برای این که معلمی معاون آموزشی(ناظم) یک مدرسه روستایی کم‌جمعیت شود باید توسط حراست تأیید شود و چند سالی هم هست که این تأییدیه مستقیماً باید از مرجع بالاتر امنیتی برسد؛ حال وقتی مدیر مدرسه حق انتخاب ناظمش را ندارد چگونه بپذیرم جایگاه دوم کشور را ما مردم با رأی خود انتخاب می‌کنیم؟

۲- اگر همان معلم یادشده مثلاً در ۸۸ به موسوی رأی داده باشد و بعداً به سبب غیرت معمول، از رأی و تفکر خود دفاع حتی کلامی کرده باشد تأییدیه نمی‌گیرد.
چطور است که نامزدهای ریاست جمهوری در مناظرات تلویزیونی بدترین اتهامات مالی و… را به هم می‌زنند و بعد یا رییس جمهور می‌شوند یا رییس مجلس و… اما معلمی که از یکی از همین نامزدهای مورد تأیید نظام دفاع کرده و به انتخاباتش رونق بخشیده از رشد شغلی محروم می‌شود و تأییدیه نمی‌گیرد، بلکه می‌شود هوادار فتنه؟

⁦پیشنهاد
۳- به دلیل نداشتن بصیرت کافی در بیش از دو دهه و حداقل از دوم خرداد ۷۶ از رهبری استدعا داریم مطابق سنت پیامبر و خلفا و امامان، مشخصا بفرمایند ما به چه کسی رأی بدهیم تا بعداً دچار این مشکلات نشویم، بلکه شاهد بهبود وضعیت معیشتی و حقوق اساسی خود باشیم؟ شاید انتخابات بی‌رونق مجلس یازدهم و راهکارهای امثال قالیباف در بودجه‌نویسی درست باشد و ما نمی‌فهمیم.

هر عاقلی می‌فهمد که «انتخابات برای انتخابات» درست نیست بلکه قرار است از انتخابات نتیجه مطلوب برای شرکت‌کنندگان حاصل شود نه زیان و سرکوفت‌های بعدی.

با سپاس
نیشابور، ١٠اردی‌بهشت ۱۴۰۰