روحانی در نقش ابرقهرمان

مهرداد شاکری

روحانی سرمست از ختم به خیرشدن مسئله سیل در ایران و عدم کنجکاوی مردم نسبت به عدم حضور وی در روزهای اول بحران در مناطق سیلزده و حالا که اوضاع رو به آرامش است در جلسه اداری استان خوزستان با شادی و خوشحالی طوری صحبت کرد که انگار مشکلات و کلا سیل در کشور با حضور ایشان در مناطق سیل زده حل شده و ایشان با مدیریت توانسته است با سفر به گلستان نسبت به حل بحران اقدام نماید
روحانی در حال فرافکنی و ساختن یک ابرقهرمان از خود می باشد