روح الله زم کشته شد ، ترس ها فرو ریخت

✍️سید احمد شمس

پس از سال ۸۸ بسیاری از فعالان رسانه ای و سیاسی به دلیل فضای نامطلوب حاکم بر کشور در آن سال ها ، چاره ای جز مهاجرت به خارج از کشور نداشتند اما همدلی و هماهنگی و اتحاد ایجاد شده میان اجزای جنبش اعتراضی ۸۸ طی سال های اولیه ، برچسب های ارتباط با بیگانگان را که از سوی دستگاه های امنیتی به ویژه سپاه که به صورت فله ای از راس تا ذیل این جنبش وارد می شد ، نتوانست باورپذیر ساخته و ترس و رخنه ای میان این اجزای این جنبش از وارد شدن این گونه اتهام های دروغین به وجود آورد.

با توجه به محدودیت های فراوانی که به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بر فضای کشور حاکم شده بود ، فعالان رسانه ای و سیاسی هجرت کرده به خارج از کشور توانستند جای خالی همکاران فعال رسانه ای و سیاسی محدود شده و دربند خود در داخل کشور را پر کرده و فضای خفقان ایجاد شده در آن سال ها را به گوش جهانیان برسانند.

همین اهتمام ها و همدلی ها سبب ایجاد حماسه ای شد تا در سال ۹۲ اندک تغییراتی در فضای سیاسی اجتماعی کشور حاصل شود و موج بنفش در کنار جنبش سبز مهر پایانی بر دولت غیرمنتخب زند ، همین اتفاق مثبت اما جنبه ای منفی داشت و آن سیطره سیستم های امنیتی به ویژه ساس بر فعالان رسانه ای و سیاسی داخل کشور به گونه ای دیگر بود تا صف خود را از فعالان رسانه ای و سیاسی خارج از کشور جدا کنند که اگر نکنند یعنی با بیگانگان و سرویس های جاسوسی ارتباط دارند.

تولد آمدنیوز و حساسیت های سیستم امنیتی نسبت به آن ، این شکاف و رخنه را روز به روز شدیدتر کرد با آن که اخبار آمدنیوز تولید شده و ساخته و پرداخته منابع داخلی بود اما ترس انداختن در دل فعالان سیاسی و رسانه ای داخل کشو از هر گونه ارتباط ساده با همکارانشان در خارج از کشور حربه ای بود که کارگر افتاده بود و حتی خانواده های فعالان رسانه ای و سیاسی مقیم خارج از کشور از ارتباط گرفتن با عزیزانشان از ترس وارد شدن اتهام ارتباط با بیگانگان و سرویس های جاسوسی ، به شدت احتیاط می کردند.

سیستم امنیتی سال ها از این سلاح کارآمد استفاده کرد تا آن که با خدعه روح الله زم را ربودند و به داخل کشور آوردند و اعتراف اجباری گرفتند و محاکمه نمایشی برگزار کردند و هم چنان می تاختند که هر گونه ارتباط جرم است و مستوجب مجازات و از سرنوشت زم عبرت بگیرید.

دیروز روح الله زم را کشتند ، طراحان این سناریوی چند ساله به خیال خام خود تصور کردند که این پایان ماجراست و توانسته اند ترس ایجاد کرده در دل فعالان رسانه ای و سیاسی را نهادینه کنند ، اما اعدام او پایان ماجرا نبود ، چرا که دیگر ترس ها فرو ریخت ، و فقط در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از اعدام روح الله زم سیل اعتراض ها و اظهار تاسف ها از سوی تمامی اصناف و اقشار به ویژه فعالان رسانه ای و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور ، نسبت به این خبط تاریخی و دروغ ها و نیرنگ ها و خدعه های ریز و درشتی که از آغاز تا پایان این سناریو توسط سیستم امنیتی اعمال شده بود ، و هم چنین ارسال پیام های تسلیت به خانواده داغدار زم ثابت نمود که این تازه آغاز ماجراست ، تمامی پنبه هایشان رشته شد ، ترس ها فرو ریخت و همه برگشتند نقطه سر خط ، یعنی بازگشت به همدلی میان اعضای جنبش اعتراضی مردم ، حتی ترس پدر و خواهرهای زم هم فروریخت و لب به اعتراض و افشاگری گشودند و از بدعهدی ها و دروغ ها سخن ها گفتند.

آری؛ آن ها نفهمیدند با دست خود چه اشتباه تاریخی بزرگی مرتکب شدند ، اشتباهی که …