روزهای آخر دولت روحانی

 

 

مهرداد شاکری

 

پلاکاردهای دیروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

و اولتیماتوم تندروها به دولت روحانی

خبر از حوادث خاصی در آینده کشور می دهد

به نظر می رسد دولت روحانی در حال سپری کردن آخرین روزهای عمر خود می باشد

عزل روحانی و دولت روحانی

و برگزاری یک انتخابات زودرس

با توجه به فضای سیاسی کشور

با استقرار تدروها در پست ریاست جمهوری و دولت به همراه خواهد بود

تندروها زمام کشور را در دست خواهند گرفت

و به عمر منفعل ترین دولت جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی پایان خواهند داد

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام