روزگارِ تلخ تر از زهر… / یادداشت

✍️احمدی مهنه

گویا این روزها مافیای زر و زور و تزویر قصد دارد ریل عوض کند و جمهوریت نظام را از بین بردارد و حکومت اسلامی را جایگزین آن کند
ما اگر انقلاب کردیم فقط بخاطر فضای بسته سیاسی آنزمان بود و الا در برابر مشکلات اینروزهای مملکت، در آن دوران مردم آنچنان مشکلی نداشتند.

رشد اقتصادی دو رقمی، ارزش پول ایران بالا، جایگاه پاسپورت و اعتبار آن عالی و…

یک مملکت ثروتمند و دارا با سی میلیون جمعیت از رژیم پهلوی تحویل گرفتند و اکنون پس از چهل سال شصت میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در این کشور زندگی میکنند و بیش از ۸۰ میلیون نفر از دولت یارانه میگیرند!

مملکتی با داشتن ۱۱درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت آن، امروز مردمش از زباله گردی امرار معاش می کنند.

اسفناکتر اینکه جامعه با نشاط و شاد دوره پهلوی جایش را به جامعه عصبانی و سرخورده فعلی داده است که بقول رئیس پیشین قوه قضاییه بیش از ۱۷ میلیون نفر پرونده قضایی دارند!

مناظره تلویزیونی را نگاه می کردم…

چقدر سطح این مناظرات نازل بود و گفتمانشان چقدر سبک و سطحی
من کاری به مدرک و بیسوادی اینها ندارم آیا برآیند مردم فرهیخته و متمدن ایران، اینها هستند؟!

جناح تمامیت خواه با پنج کاندیدا یک زندگی بخور و نمیر و اردکی را برای ملت در نظر گرفته اند.

و هیچ برنامه ای برای تعامل با دنیا و توسعه صنعتی کشور ندارند.

چه تضمینی هست که ۴ سال بعد اگر رئیسی یا جلیلی انتخاب شوند دوره ای بدتر از احمدی نژاد تکرار نشود که هنوز اثرات تحریمها و قطعنامه ها و فساد آن هشت سال سیاه عامل اصلی وضع کنونی مملکت است؟!

دردناکتر اینکه در صحنه ای از همین مناظرات اسامی ۱۱نفر ابر بدهکار بانکی را که در دوره دوم احمدی نژاد (سال نود) میلیاردها دلار از بانکهای کشور وام گرفته اند و هنوز ریالی پس نداده اند را آقای همتی به جناب رئیسی می دهد و ایشان درعین حال که ادعای مبارزه با فساد دارد حتی جرات قرائت آن لیست را ندارد، چراکه یکی از همین ابر بدهکاران بانکی به نام احد عظیم زاده اکنون مسئول ستاد خود آقای رئیسی است.

امیران نخبه و با علم و دانش ارتش که با چنگ و دندان هشت سال بر علیه دشمن متجاوز جنگیدند امروز در خانه گوشه عزلت نشسته اند و محسن رضایی و دیگر یاران ایشان هر دوره از انتخابات با هزینه های گزاف تبلیغات که معلوم نیست چگونه و از کجا تامین میشود وارد جنگ قدرت میشوند و گویا تا دم مرگ چشم از آن برنخواهند کند!

احمدی نژاد که کشوری روی ریل توسعه را از سیدمحمد خاتمی تحویل گرفت و پس از هشت سال خرابه ای با کوله باری از تحریم و قطعنامه و فساد برجای گذاشت و رفت، امروز آزاد است و در کمال وقاحت سودای قدرت دوباره هم دارد.

و از طرف دیگر سید محمد خاتمی خالق نظریه پرداز بزرگ گفتگوی تمدنها که تحسین جهانیان را برانگیخت و نگاه دنیا را به کشورمان تغییر داد با آنهمه خدمت باید خانه نشین باشد و ممنوع التصویر و ممنوع السخن و ممنوع ال…

و میرحسین موسوی که با بانوی مجتهده و هنرمندشان، پرفسور رهنورد، خالق تندیس مادر، که ۱۸۳ اثر نقاشی آنها بر دیوار اتحادیه اروپا خودنمایی می کند و انگشت تحسین هنرمندان عالم را به دهان گرفته است امروز در حصرند…

کاش همه مان در جنگ شهید می شدیم و اینروزها را نمی دیدیم