روستای ابوالفضل تعارض منافع خبرگزاری مهر

فریبرز کلانتری

پرویز فتاح در خصوص برخی املاک بنیاد مستضعفان در برنامه تلویزیونی افشاگری می کند. یکی از این املاک در خیابان فرشته دردست خانواده حداد عادل است و در آن مدرسه غیر انتفاعی تاسیس کرده است.

چندی بعد ماجرای ظلم بنیاد مستضعفان در روستای ابوالفضل مورد توجه رسانه ها به خصوص خبرگزاری مهر قرار می گیرد.

خبرگزاری مهر دوشرکت دارد: شرکت تهران تایمز و شرکت خبرگزاری مهر در هر دو این شرکتها فریدالدین حداد عادل و محمد شجاعیان زنجانی عضو هیئت مدیره هستند.

جالب تر اینکه پدر محمد شجاعیان و فرید الدین حداد عادل هر دو موسس مدارس غیر انتفاعی مطرح تهران هستند.

مدارس تزکیه و مدارس فرهنگ و صد البته محمد مهدی رحیمی سردبیر فعلی خبرگزاری مهر هم باجناق فرید حداد عادل است.