روستای متروکه « شامان »

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، دامغان-روستای متروکه «دروازه شامان »دامغان در ۲۰ کیلومتری جنوب شهر دامغان در میان کویر قرار گرفته است . دلایل خرافاتی در بین مردم رایج است که این روستا به علت سحر و جادو خالی از سکنه شده است و برخی وجه تسمیه آن را مذهبی با نام «شامان گرایی» یا شمنسیم که مذهبی متعلق به اقوام مغول و تاتار می دانند که بر پایه سحر و جادو وجود داشته است اما نی توان گفت دلیل منطقی این مهاجرت از روستا کمبود آب در کویر و علاقه به فرهنگ شهر نشینی در نیم قرن گذشته است . این روستا ۱۵۰ کیلومتر از مرکز استان سمنان فاصله دارد.

روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »
روستای متروکه « شامان »