روسیه؛ همیشه به ایران حقه زده است! / یادداشت

✍️ غلام‌رضا مصدق

«نحوه برخورد عربستان و روسیه با ایران در تاریخ خواهد ماند»

این سخنان کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در سازمان اوپک، دراعتراض به عربستان و روسیه است که باتحریم جدید نفت ایران توسط ترامپ با شوق زایدالوصفی درحال گرفتن سهم ایران در بازار نفت هستند. آمریکا هم از این دو کشور بابت جبران نفت ایران برای جلوگیری از افزایش قیمت صمیمانه تشکر کرده است !!!. زیرا تنها مانع برسر راه موفقیت این تحریم بوجود آمدن کمبود نفت و به تبع آن افزایش قیمتها بود که به لطف رفیق همیشه کلک باز و نامرد ما روسیه با همکاری عربستان رفع شد !!!.

بعید است درطول تاریخ کشوری به اندازه روسیه درخیانت و ازپشت خنجر زدن به ایران وجود داشته باشد. اگر اجحاف وتجاوز همه کشورهایی که درطول تاریخ با ایران درتقابل بودند در یک کفه ترازو وسهم روسیه را – خصوصا آنجا که بارفیق نمایی با ما نرد عشق زده است – در کفه ای دیگر قراردهیم یحتمل سهم همسایه شمالی به تنهایی بیش‌تر از بقیه کشورها باشد.

تحمیل قراردادهای ظالمانه گلستان و ترکمانچای والحاق مناطق قفقازبه خاک خود،

دخالت گسترده درامور داخلی ایران درعهد قاجاریه، تاایجاد وکمک بی پرده به احزاب کمونیستی مثل فرقه های دموکرات آذربایجان و کردستان با اهداف تجزیه طلبانه،

اشغال ایران با همراهی متفقین در جنگ دوم جهانی،

اصرار بر ادامه اشغالگری بعدازخروج متفقین باهدف تجزیه آذربایجان،

کمک غیرمستقیم به سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق،

تحویل فوری ۲۸ تن ذخیره طلای ایران در روسیه به دولت کودتا وعدم تحویل آن به دولت مصدق در اوج تحریم انگلیس،

جاسوسی مداوم از ایران چه قبل از انقلاب با استفاده ازجاسوسان ذی نفوذی مثل سرلشگر مقربی از فرماندهان اداره دوم ارتش وبعد از انقلاب با [جاسوسی]دریادار افضلی فرمانده نیروی دریایی،

تامین بیش از ۹۵‎٪ تسلیحات ارتش صدام از جمله موشکهای غیردقیق اسکاد وفراک که تنها کاربردشان حمله به مناطق مسکونی بود – در حالیکه حاضر به فروش یکعدد فشنگ به ما نبوند

گذاشتن شرط عدم حمایت ایران ازمجاهدین افغانی درمقابل شکستن سکوت آنها درمقابل حملات شیمیایی عراق درسازمان ملل،

کش دادن ۱۸ ساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که ۷۰‎٪ آن قبلاً توسط آلمانی ها انجام شده بود هنوزهم کاملاً تکمیل نشده،

دادن رای مثبت به تمام ۶ قطعنامه تحریمهای هسته ای شورای امنیت علیه ایران درحالیکه تمام قطعنامه های علیه سوریه را وتو کرده،

تاخیر ۹ ساله درتحویل موشکهای ضد هوایی S300 با اینکه ۱۰۰‎٪ وجه آنها راگرفته بود به بهانه تحریم ها با اینکه موشک ضدهوایی ابزاری دفاعی است واصولاً مشمول تحریمها نبود اما به مدت بسیار کوتاهی مدل ارتقاء یافته این موشکها (SS400) را به ترکیه وعربستان فروخت،

سالها سنگ اندازی در راه انتقال گاز ایران به اروپا، کار شکنی درتقسیم عادلانه دریای خزر،

بازی با کارت ایران در منازعات بین المللی بدون لحاظ کردن منافع ملی ایران، بخشی از فهرست بلند بالای اجحاف ومظالم روسیه درحق ما است وحالا درهمراهی کامل با آمریکا و عربستان برای درست کردن کلاهی از نمدتحریم های جدید نفتی و بدست آوردن دل ترامپ در حال گرفتن سهم ایران در بازار نفت دراین شرایط سخت کشور ما است.

حکایت امروز ما با روسیه که دلدادگان وطنی آن حاضر به دیدن هیچ عیبی از معشوق نیستند، بمثابه ضرب المثل لرها با این مضمون است
“ریش یک نفر آتش گرفته بود فردی فرصت طلب با استفاده از فرصت پیش آمده بلال خود را با ریش آتش گرفته آن بنده خدا کباب می‌کرد“.

باعنایت به تجربه تاریخی الگوی تغییر ناپذیر همسایه شمالی با ایران چه در دوران تزار، چه کمونیسم و چه پوتین، بالاخره در سوریه هم ناجوانمردانه خنجر خود را تا دسته در قلب ما فرو خواهد کرد.