روسیه دیپلمات بلغارستان را اخراج کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت امور خارجه روسیه از اخراج یک دیپلمات کارمند در سفارتخانه بلغارستان در مسکو خبر داد.

وزارت امور خارجه روسیه از اخراج یک دیپلمات کارمند در سفارتخانه بلغارستان در مسکو خبر داد.

در بیانیه منتشره از سوی این وزارتخانه آمده است، بلغارستان نیز در ماه اکتبر یک دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرده بود.

در این بیانیه با اعلام اینکه بر اساس اصل متقابلیت روسیه نیز یک دیپلمات سفارتخانه بلغارستان در مسکو را اخراج کرده آمده است: اطلاعات مربوط به اعلام این دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب به اطلاع سفیر بلغارستان در مسکو رسانده شده است.

بلغارستان ماه گذشته یک دیپلمات روس را به اتهام جاسوسی اخراج کرده و به یک رایزنی نظامی روس نیز ویزا نداده بود.