روسیه و امریکا پشت حمله های اسراییل


یک مقام امریکایی حمله اسراییل به سپاه قدس در عراق را با چراغ سبز امریکا و روسیه همراه دانست
همزمان یک مقام عراقی هم مدعی شد که امریکا از طریق آذربایجان ۴فروند پهباد مسلح ارتش اسراییل را به عراق منتقل نموده است.
دنیا در حال رسیدن به توافق کشتار نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران در دنیا و به طور محرمانه و بدون ایجاد سر و صدا هستند.
ایران در حال قربانی کردن نیروهای تحت امر خود در منطقه می باشد.