روس ها بدبختمان کردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

اینکه روس ها طی دو دهه گذشته

چندین ده میلیارد دلار از جمهوری اسلامی

به اسم ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر پول گرفته اند

و این نیروگاه حتی یک هزارم مبالغی که برایش هزینه شده

هم برای کشور سود نداشته به کنار

داستان انرژی هسته ای چه در بعد صلح آمیزش چه در بعد نظامی اش

سالانه صد ها میلیون دلار از کشور ارز خارج می کند

و حاکمیت به اشتباه دارد بابت هیچ و پوچ پول خرج می کند

روس ها اگر هم بخواهند تکنولوژی ساخت بمب هسته ای را

برای اجرایی شدن دراختیار حاکمیت ایران بگذارند

صدها برابر قیمت واقعی اش از ایران پول خواهند گرفت

روس ها با سوء استفاده از جهالت حاکمیت ایران

کشور و مردم ایران را بدبخت کرده اند

و این داستان کماکان ادامه خواهد داشت